Cookie og databeskyttelse

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.
For at du kan indgå aftale med PF KubeArt ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos PF KubeArt ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte for PF KubeArt ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige i PF KubeArt ApS er: Magnus Engelhardt Teglbjærg
Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Som registreret hos PF KubeArt ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@peterfrimand.dk.

Cookies

På peterfrimand.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer.

 

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.
In order for you to enter into an agreement with PF KubeArt ApS, we need the following information:
. Name
. Address
. Phone number
. Email address
We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.
The personal information is registered with PF KubeArt ApS, and stored for up to five years, after which the information is deleted.
When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.
The director and employees for PF KubeArt ApS have access to the information recorded about you.
The data manager in PF KubeArt ApS is: Magnus Engelhardt Teglbjærg.
We do not store and transmit customer information encrypted.
As registered with PF KubeArt ApS, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact kontakt@peterfrimand.dk.

Cookies

On pererfrimand.dk, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.
You can delete cookies from your computer at any time.